Wednesday 6 January 2021

Aiskrim Gulapong Bubble Milk Tea Kuching Waterfront

Aiskrim Gulapong Bubble Milk Tea Kuching Waterfront


Kalau di Melaka terkenal dengan gula Melaka, manakala Pahang pula terkenal dengan gula Kabung,maka Sarawak pula terkenal dengan gula Apong.Gula Apong dibuat dari nira pokok Nipah.Pokok Nipah memang banyak terdapat di sungai-sungai Sarawak.Padanlah gula ini terkenal di Sarawak.